גיוס המונים – חייב במס?

גיוס המונים – חייב במס ?

 מימון המונים (באנגלית: Crowd funding / crowdfunding)- מהו?

 

מימון המונים הינו גיוס כסף, בהיקפים נמוכים יחסית ממספר רב של אנשים. תהליך זה מתאר את שיתוף הפעולה, תשומת הלב והאמון הקולקטיביים של אנשים החולקים את ומשאביהם האחרים כדי לתמוך במאמצים שיזמו אנשים או ארגונים אחרים.

 

גיוס המונים מאפשר ליזמים שאינם מגייסים הון בדרכים מסורתיות לגייס סכומים של עד מאות אלפי דולרים לטובת המיזם, מבלי לוותר על אחוזי בעלות במיזם, שכן הכספים אינם מגויסים כהשקעה וכפועל יוצא התומכים אינם מקבלים מניות או זכויות כלשהן בחברה.

מנגנון מימון ההמונים הפך לחלופה מועדפת אצל יזמים צעירים ואף אצל תאגידים מסוימים לצורך השגת מימון לפיתוח פרויקטים. השיטה משמשת כיום אלטרנטיבה ברורה ונוחה בשלב ה-seed לאמצעי מימון אחרים (נטילת הלוואות או גיוסי כספים על בסיס השקעות הון), אלה האחרונים כרוכים לרוב במנגנונים מורכבים יותר כדוגמאת היפרדות מאחוזי בעלות בחברה או בנשיאה בעלויות משפטיות לא מבוטלות.

 

גיוס המונים-הלכה למעשה

גיוס ההמונים  קיים הן בפלטפורמה ישראלית ( לדוגמא headstart ומימונה) והן בפלטפורמה בינלאומית ( לדוגמא קיקסטארטר ואינדיגוגו) ומטרתו לגייס הון באתרי אינטרנט. מקימי מיזמים, פונים לקהל הרחב ומבקשים ממנו להשקיע בפרויקט בהיקפים קטנים. למעשה, היזמים חושפים את רעיונותיהם בפני הציבור הרחב ומציעים לו בתמורה להשקעה כספית, הטבות שונות החל ממכתבי תודה, גרסאות נסיוניות של המוצרים, השתתפות פעילה בפרוייקט, או גרסה חינם של המוצר בעת ההשקה. התשלומים מועברים על דרך פלטפורמות תשלום אלקטרוניות, ( Amazon Payments או PayPal), המקלות על העברות הסכומים הנדרשים.

קיימים שני  מודלים כספיים לגיוס מימון מההמונים:  הראשון –  במקום בו היזם לא הגיע ליעד המימון, הכסף חוזר לתומכים. השני-היזם יוכל לקבל את הכסף שצבר גם  אם לא הגיע ליעד שהגדיר.

 

במישור המשפטי, מנגנון התגמול (עדיין) אוסר על הענקת תמורה כהשקעה בהון  (קרי, אחזקה בהון ,  "אחוזי" בעלות) בחברת הפרויקט, זאת מכיוון שבישראל – כמו בארה"ב ובמדינות אחרות – הצעת ניירות-ערך לציבור דורשת הכנת תשקיף, תהליך ארוך  יקר וסבוך. המימון החברתי אמנם עושה את צעדיו אל המיינסטרים, באמצעות תקנות בארה"ב והצעות חקיקה בישראל, אך בשלב זה לא ניתן עדיין להציע תמורות ניירות ערך (מניות, אופציות, וכו') בחברה.

 

מה כן ניתן להציע בתמורה? את המוצר לכשיהיה מוכן.

למעשה לגיוס המונים יש כמה יתרונות מלבד מימון הפרויקט – הוא משמש כבמה לשיווק הרעיון, למציאת אנשים שמעוניינים במוצר עוד קודם להשלמתו, ולבחינה של תמחור המוצר. כך למשל, כאשר היזם נוקב במחירי התרומות המעניקים מתנות, הוא יכול לבחון האם אנשים מוכנים לקבל את המוצר כאשר הוא מתומחר במחיר נמוך, והאם הם מוכנים לשלם תוספת עבור שדרוג המוצר במחיר גבוה יותר.

 

חסידי פלטפורמת מימון ההמונים טוענים כי היא מאפשרת לרעיונות טובים, שלא היו עוברים את המסננת השגרתית של בעלי הון, לפרוץ ולהשיג מימון באמצעות שימוש בחוכמת המונים. אם הצליח היזם למשוך את תשומת הלב הראשונית בצורה זו, הוא יוכל לא רק להבטיח מימון לשלב ה-seed לצורך התחלת הפרוייקט שלו, הוא אף עשוי לקבל  אינדקציה  לגבי סיכויי התמיכה ברעיון מצד לקוחות פוטנציאליים ולהפיק תועלת מקידום מכירות בשיטת "מפה לאוזן".

 

עם זאת, כנגד תועלות אלו עומדת הדרישה מהיזם לחשוף את הרעיון שלו בשלב ראשוני למדי. חשיפה זו מעמידה את היזם בסיכון לכך שהרעיון שלו יועתק ויפותח לשלב מתקדם יותר על ידי מתחרים בעלי מימון יציב יותר.

 

היבטי מיסוי

בתהליך גיוס המונים עשויות לעלות שאלות הן לצרכי מס הכנסה והן לצרכי מע"מ , שאלות אלו הנגזרות מהמודל הכספי בו יבחר היזם:

 

בהתאם למודל הראשון –  בו היזם לא הגיע ליעד המימון, עשויות להיות שתי חלופות :

1. האחת , היזם בוחר להחזיר את הכסף לתומכים מבלי לספק להם את המוצר או מבלי להעניק להם תשורה כלשהי.

2. השנייה, על אף שהכסף הוחזר לתומכים, יכול והיזם יבחר להעניק לתומכים שהביעו אמון ברעיון ו/או במוצר -את המוצר עצמו או תשורה כלשהי כאות הכרת תודה (וזאת ככל שפיתוח וייצור המוצר הושלמו לבסוף, אם באמצעות גיוס כספים ממשקיעים או באמצעות נטילת הלוואות). חלופה זו מושפעת למעשה ממחיר השוק של המוצר שהוענק והיא פונקציה של גובה סכום התמורה שהעביר התומך.

 

בהתאם למודל השני- בו היזם הגיע ליעד המימון ,  עשויות להיות  שתי חלופות:

3. חרף קבלת הכסף המיזם לא צלח- במקרה זה, התומכים לא יקבלו כל תמורה לתמיכתם.

4. לחילופין, המיזם הצליח והיזם מבקש להעניק לתומכים מוצר ו/או תשורה כלשהי – פעמים רבות הסכום שכל אחד מהתומכים נתן למיזם שונה ממחיר השוק של המוצר- עולה השאלה לצרכי מס הכנסה ומע"מ מה דין ההפרש? האם מדובר בהכנסה החייבת במס או ניתן לטעון אחרת.

 

בנוסף, כיצד תסווג התמורה האמורה לצרכי מע"מ?

 

בכל אחת מהחלופות קיימים היבטי מיסוי (היבטי מס הכנסה והיבטי מע"מ) הנוגעים הן ליזמים והן לתומכים.

 

משרדנו ישמח ללוות אתכם בבחינת היבטי המיסוי הנוגעים לגיוס המונים, כאמור לעיל.

 

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות