הפקעת מקרקעין והחזר מע"מ

מאת: עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני | תאריך: 18/07/2023

הפקיעו לכם מקרקעין או חלק ממקרקעין?

קיבלתם פיצוי בכסף או בשווה כסף? – בדקו האם מגיע לכם החזר ממס ערך מוסף.

עד לאחרונה, במידה ורשות מקומית הייתה מפקיעה מקרקעין או חלק ממקרקעין לאדם פרטי, ובמסגרת ההפקעה היה משולם לאותו אדם פיצוי בכסף או בשווה כסף (כמו לדוגמא העמדת מקרקעין במקום אחר חלף המקרקעין שהופקעו) – היה הפיצוי כולו (הן הפיצוי בגין הפקעת המקרקעין והן הפיצוי בגין פגיעה בשווי המקרקעין שנותרו בידו)-  מחוייב במס ערך מוסף. המשמעות- סכום הפיצוי היה קטן בגובה סכום המע"מ אשר נוכה והועבר לרשויות מס ערך מוסף.

עם זאת, לאחרונה חל שינוי בעמדת רשויות מס ערך מוסף בנוגע למקרים כאמור.

רשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי (מספר 5268/15) עניינה של החלטה זו בתשלום ששילמה רשות מקומית, לאדם פרטי בגין הפקעת חלק מהמקרקעין שבבעלותו ובתשלום נוסף ששילמה לו עֵקב הפגיעה בשווי יתרת המקרקעין שנותרו בבעלותו בעקבות שינוי ייעודם.

בהחלטת המיסוי נקבע, כי מַרכיב הפיצוי ששולם בגין הפקעת המקרקעין לרבות הפרשי ההצמדה והריבית יהיה חייב במע"מ, וזאת במועד תשלום הפיצוי; ואילו יתרת הסכום לתשלום – כלומר בגין ירידת עֵרכם של המקרקעין שנותרו בידי הבעלים – לא יחויב במע"מ.

לאור האמור, מוצע לבחון האם במקרה שלכם, אכן קיימת ירידת ערך של המקרקעין שנותרו בידכם?

במידה ואכן התקבל פיצוי עבור ירידת הערך- ואכן שולם בגינו מס ערך מוסף – מוצע לפנות לרשויות מס ערך מוסף בבקשה להחזר חלק המע"מ ששולם על הסכום האמור.

אם כך- בגין אילו עסקאות ניתן לבקש החזר מס ערך מוסף ? – סעיף 79 לחוק מע"מ קובע תקופת התיישנות של 5 שנים לתיקון שומה או קביעה מיום שנעשו, ביוזמת המנהל או לבקשת הנישום. לפיכך, במקרים בהם טרם חלפה תקופת ההתיישנות האמורה, מומלץ לבדוק את הזכאות לקבלת החזר המס מרשויות מס ערך מוסף.

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות