חוקי עידוד והטבות מס

משרדינו מייעץ ומלווה את לקוחותיו בתהליך קבלת הטבות מיסוי ותמריצי מס בהתאם לחוקים השונים.


משרדינו פועל למקסם את הטבות ותמריצי המס ללקוחותיו על ידי בחינה יסודית של הזכאות להטבות מס במצבים מגוונים, פתרונות מיסוי לעמידה בתנאי הזכאות, ותמיכה בבקשות לקבלת אישור מרשויות המדינה השונות (המדען הראשי במשרד הכלכלה, מרכז ההשקעות וגופים נוספים).

משרדינו מעניק בין היתר את השירותים הבאים: 

  • טיפול בקבלת אישורים מקדמיים מרשות המיסים בנוגע להטבות מס מכח חוק האנג'לים.
  •  ייצוג מול רשות המסים ופקידי השומה בהליכי השומה הקשורים לחוקי העידוד.
  • טיפול וייעוץ בנושאי הטבות לבניינים להשכרת דירות מגורים (בניינים מאושרים).
  • טיפול בקבלת אישורים מקדמיים מהמדען הראשי במשרד התמ"ת.
  • כתיבת חוות דעת משפטיות בנוגע לזכאות להטבות ותמריצי מיסוי.
  • טיפול בקבלת אישורים מקדמיים ממחלקת חוקי עידוד ברשות המסים.
להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות