מיסוי קרנות השקעה

למשרדנו ידע מקצועי רב ופרקטיקה רבת שנים בליווי ,ייעוץ, ייצוג וטיפול בקרנות השקעה מהגדולות במשק הישראלי ובחו"ל


משרדינו מלווה יזמים, משקיעים , קרנות וגופים הקושורים לקרנות מסוג: PRIVATE EQUITY , קרנות הון סיכון, קרנות גידור, קרנות מימון (מתן הלוואות), קרנות להשקעה בנדל"ן ועוד.

הייעוץ ניתן למנהלי קרנות , יזמים ומשקיעים בחברות ישראליות וחברות זרות הפועלות בישראל, בתחומי פרייבט אקוויטי ומיסוי ומספק ללקוחותיו ייעוץ משפטי כולל המותאם ומוסדר לצרכי הלקוח, הן בשוק המקומי והן במישור הבינלאומי תוך הקפדה על מצוינות ומקצועיות.

משרדינו מלווה החל משלב תכנון מבנה הקרן, הקמת הקרן (ייעוץ לגבי מסמכי ההקמה של הקרן הכוללים בין היתר את הסכם השותפים, חברות הניהול, השותף הכללי, תגמול המנהלים ועוד), ליווי הקרן בביצוע השקעותיה, מימוש השקעות, פירוק קרנות והקמת קרנות המשך.

בנוסף, מלווה המשרד את הקרן מול רשויות המס (מס הכנסה ומס ערך מוסף) בתהליך קבלת הסדרי מיסוי (פרה-רולינג) למיסוי הקרן, משקיעיה ומיסוי רווחי השותף הכללי בקרן. וכן קבלת הסדרי מיסוי למכירת פעילות, מכירת מניות , מיזוגים ושינויים מבניים הכרוכים במבנה הקרן לרבות טיפול בהסדרת אישור ניכוי מס במקור או פטור מניכוי מס במקור למשקיעי הקרן במימוש השקעות, קבלת ריבית ודיבידנד על השקעות, הסכמי אופציות וכיו"ב.

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות