לנוכח המלחמה: עדכון חשוב למשדרגי דיור

השבוע פורסם תזכיר חוק הארכת מועדים ודחיית תקופות בענייני הליכי מס.

במסגרת התזכיר מוצע לאפשר הארכת מועדים שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין לגבי דירת מגורים יחידה כך מוצע לקבוע כי "התקופה הקובעת" שימיה לא יבואו במניין הימים תחול מיום 7 באוקטובר 2023 ובשלב זה עד ליום 7 בינואר 2024.

מה משמעות הארכת המועדים ואיך היא באה כדי לסייע לציבור משדרגי הדיור?

במצב החוקי כיום – אדם שמחזיק בדירה אחת (ישנה) ועוד טרם מכירתה רכש דירה נוספת (חדשה) במטרה למכור את הישנה ולהישאר עם הדירה החדשה- נדרש לבצע את השחלוף האמור בפרק זמן של לא יותר מ- 24 חודשים או לא יותר מ- 18 חודשים (תלוי במועד רכישת הדירה החדשה).

במידה והאדם עמד בלוחות הזמנים שנקבעו- הוא יכל להנות מפטור ממס שבח בעת מכירת הדירה הישנה או ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה במועד רכישת הדירה החדשה.

בשל המצב הבטחוני ולאור העובדה שתהליכים הנוגעים למכירת דירה מצריכים היערכות שלא ניתן לקיימה במצב של מלחמה ולמען לא יפגעו הנישומים בשל חוסר יכולתם לבצע עסקאות כדי לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק – מוצע בתזכיר החוק לאפשר הארכה של אותם מועדים שנקבעו בחוק (18 או 24 חודשים לפי העניין) כך שכל תקופה תוארך בשלושה חודשים מהיום בו הייתה אמורה להסתיים התקופה לפי הוראות החוק או שלושה חודשים מתום התקופה הקובעת לפי המאוחר מבינהן.

ובמה דברים אמורים?

אדם שרכש דירה חדשה כשבבעלותו דירה נוספת (ישנה) בעת הרכישה הצהיר למיסוי מקרקעין שהוא מבקש להינות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה חרף העובדה שבבעלותו דירה נוספת (ישנה).

בהתאם לחוק הקיים – רשות המיסים תאפשר לו להינות מדרגות מס רכישה של דירה יחידה ובתנאי שהוא ימכור את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים, לצורך הדוגמא.

ככל ש-18 החודשים היו אמורים להסתיים בתאריך 8 לאוקטובר 2023 – ובהנחה שבתקופה זו לא הצליח למכור את דירתו הישנה בשל המצב הבטחוני – הוא יוכל בהתאם לתזכיר החוק לקבל אורכה אוטומטית של עוד 3 חודשים נוספים מיום 7 בינואר 2024 – כלומר פרק הזמן שיעמוד לו לצורך מכירת דירתו הישנה הוארך וכפועל יוצא הוא יידרש למכור את דירתו הישנה עד לתאריך 7 באפריל 2024 וככל שיעמוד בפרק הזמן האמור – הוא יוכל להיות זכאי למדרגות מס רכישה של דירה יחידה על אף שהחזיק בכל התקופה עד המכירה שתי דירות מגורים.

לעומתו אדם שרכש דירה חדשה ובבעלותו דירה ישנה וביקש למכור את דירתו הישנה מבלי להתמסות במס שבח במועד מכירתה- גם לו עמדו 18 חודשים או 24 חודשים לצורך המכירה ולצורך קבלת פטור ממס שבח של דירה יחידה.

במקרה זה שינוי החקיקה יסייע לו באופן הבא – ככל שתקופת 18 החודשים שעמדו לרשותו היו אמורים להסתיים ב-1 במרץ 2024 – מאפשר התיקון לאותו אדם לקבל אורכה של שלושה חודשים נוספים מיום זה, כך שהוא יוכל לקבל אורכה למכירת דירתו עד ליום 1 ביוני 2024 – מבלי לפגוע בפטור ממס שבח בשל דירה יחידה.

בשורה של ממש

אין ספק שמדובר בבשורה של ממש לאותם משדרגי דיור שמחזיקים בשתי דירות בתקופה מסוימת כאשר הכוונה להישאר רק עם דירה אחת. אותם משדרגי דיור יוכלו נכון לעכשיו להיות פחות לחוצים וטרודים מהצורך לעמוד בלוחות זמנים בלתי סבירים בעיתות מלחמה.

כולי תקווה שבימים הקרובים החקיקה תושלם ובכך תיווצר וודאות לעניין זה.

עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות