קיבלתם שירותים מפרילנסר / נותן שירות? היכונו לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי

נעזרתם בשירותי פרילנסר / נותן שירותים? היכונו לשלם לביטוח לאומי

 

מגילויי תקופת הקורונה- יש קבוצה לא קטנה שנתנו שירותים כעצמאיים, אך המוסד לביטוח לאומי מתייחס אליהם כשכירים, ומי שהעסיקו אותם ישלמו תוספת של דמי ביטוח.

בהתאם לחוק הביטוח לאומי, על כל מבוטח להסדיר את מעמדו הביטוחי במוסד לביטוח לאומי  באמצעות רישום: שכיר, עצמאי, עקרת בית, וכיו"ב ובהתאם למעמד שייקבע ולגובה הכנסותיו, הוא יידרש לשלם את דמי הביטוח (הן דמי ביטוח לאומי והן מס בריאות) ומנגד תיקבע זכאותו לגמלאות בעת הצורך.

בעוד שבהתאם לחוק הביטוח הלאומי האחריות לדיווח ולתשלום דמי ביטוח של מבוטחים שכירים חלה על המעסיק-  עצמאי ומי שיש לו הכנסות והוא אינו עובד, האחריות הנ"ל חלה עליהם בלבד.

בעקבות משבר הקורונה התוודענו לקבוצת מבוטחים נוספת בעיקר בשל הפירסום הרב בנוגע להכללתה במסגרת הקלות שפירסם המוסד לביטוח לאומי.

על קבוצה זו מנויים בין היתר: מרצים, מורים, מדריכים (כולל מדריכי כושר), שומרים, אמנים, שחקנים, מורי דרך ומלווים בטיולים, ספורטאים, עובדי ניקיון, חצרנים, מתקיני מכשירי גז, מחלקי גז, מתקיני תריסים, ממלאי תפקידים דתיים ועוד, והכל בתנאי שהם נכללים בגדר התנאים שקבע צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, שפרסם המוסד לביטוח לאומי.

ייחודה של קבוצת מבוטחים זו נעוץ בכך שבפועל הם נתנו שירותים ופעלו כעצמאים וחלקם אף שילמו דמי ביטוח כעצמאים בעד עצמם, אך המוסד לביטוח לאומי מתייחס אליהם כשכירים.

אם כך מהן ההשלכות של סיווגם כשכירים?

במישור העובד עצמו, לא חלה כל פגיעה, אדרבא אנו רואים כי המוסד לביטוח לאומי מכיר בו כשכיר וכפועל יוצא אף מאפשר לו לתבוע דמי אבטלה (בכפוף לכך שעמד ביתר התנאים המזכים בדמי אבטלה).

במישור המעסיק- סיווג מקבל השירות כמעסיק מטיל את האחריות לדיווח ולתשלום דמי הביטוח של אותה קבוצה על המעסיק ובכך גורם לנטל כבד, מעסיק שלא דיווח ולא שילם דמי ביטוח בעבור "העובד", חלות עליו כל הסנקציות הקבועות בחוק.

עינינו הרואות כי למעשה מחילים את כל החבות בתשלום דמי הביטוח ואת האחריות על מי שקיבל את השירות ומשלם את התשלומים ולא על נותן השירות.

באתר הביטוח הלאומי פורסמה הודעת המוסד הפונה לאותה קבוצת עצמאים שזכאים לדמי אבטלה לפי צו סיווג מבוטחים , לפיה המוסד לביטוח לאומי, ישלם להם מקדמה על חשבון דמי אבטלה להם הם זכאים,  אך מנגד המוסד לביטוח לאומי יפנה למעסיק שקיבל את השירות כדי לבדוק את המעמד ובמידה ואכן יתברר כי אותו עצמאי צריך להיות מסווג כשכיר בהתאם להוראות הצו, המוסד לביטוח לאומי יגבה מהמעסיק את דמי הביטוח שלא שולמו על ידי אותו עובד עצמאי.

נציגי לשכת רואי חשבון פנו למוסד לביטוח לאומי (גם במסגרת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת) בבקשה לבחון באופן הוגן את הדרישה לתשלום דמי הביטוח מהמעסיקים בגין אותם עצמאים שכלולים בצו ושילמו את דמי הביטוח כחוק כ"עובדים עצמאים" לפני התחלת המשבר, ולמנוע את דרישתם מהמעסיקים.

המוסד לביטוח לאומי מסר כי לבקשת הלשכה, אחד המסלולים שנבחנים בימים אלה, לפנים משורת הדין, הוא לדרוש מהמעסיקים שלא דיווחו כדין רק את ההפרש בין שיעורי דמי הביטוח של עובד שכיר ומעסיק ביחד, לבין שיעורי דמי הביטוח של עובד עצמאי.

גם אם טרם נסגר המסלול המוצע, דבר אחד בטוח, מקבלי שירות רבים שקיבלו שירות מאחד מאותם עצמאים שנמנים על הקבוצה שפורטה בתחילת הכתבה, יהיו צפויים לקבל הודעת דרישת תשלום דמי ביטוח נוספים.

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות