רווחים וקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים לקראת סוף שנת 2015

רווחים וקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים לקראת סוף שנת 2015

רווחים וקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים לקראת סוף שנת 2015

שנת 2015 אופיינה בתנודות רבות בשוק ההון. לפיכך, יש לשים דגש לנושא קיזוז ההפסדים מניירות ערך (בהנחה שמדובר בהפסד הוני ולא הפסד עסקי / פירותיׂׂׂ.

 

תשומת לבכם במיוחד לנושאים הבאים:

1. הפסד הון מוכר רק אם מומש בפועל (דהיינו, נייר הערך נמכר עד לסוף שנת 2015).

 

2. ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים ומועברים משנים קודמות (לרבות הפסדי הון מניירות ערך סחירים), כנגד רווח הון ממכירת נכס כלשהו שנוצר השנה (לרבות מנייר ערך סחיר או משבח.

 

3. ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך שנמכרו בשנת 2015,  גם כנגד ריבית ודיבידנד מניירות ערך (בכפוף לתנאים המפורטים בקובץ המצ"ב).

 

לפירוט היבטי המס וכללי הקיזוז- קרא עוד בקובץ המצ"ב

להרשמה לעדכוני המס של עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני

תפריט נגישות