מאמרים בנושאי מס ערך מוסף

ניכוי מס תשומות בגין הוצאות פיתוח בישראל

חברות ישראליות המפתחות מוצרים בארץ ומייצרות אותן בחו"ל תוכלנה לנכות מס תשומות בישראל בגין פיתוח מוצריהן ואף ליהנות ממע"מ בשיעור אפס על עסקאות המכירה לחו"ל
למאמר המלא

הפקעת מקרקעין והחזר מע"מ

עד לאחרונה, במידה ורשות מקומית הייתה מפקיעה מקרקעין או חלק ממקרקעין לאדם פרטי, ובמסגרת ההפקעה היה משולם לאותו אדם פיצוי בכסף או בשווה כסף -היה הפיצוי כולו (הן הפיצוי בגין הפקעת המקרקעין והן הפיצוי בגין פגיעה בשווי המקרקעין שנותרו בידו)- מחוייב במס ערך מוסף. המשמעות- סכום הפיצוי היה קטן בגובה סכום המע"מ אשר נוכה והועבר לרשויות מס ערך מוסף
למאמר המלא

שינוי שיעור המע"מ ל-17% החל מיום 1.10.2015- הנחיות לפעולה

ביום 1.10.2015, יכנס לתוקפו צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה-2015, לפיו ירד שיעור המע"מ על עסקה ועל יבוא טובין, ל-17% (במקום 18%) בתחולה מיום 1.10.2015. חוק מע"מ קובע מועדי חיוב שונים בהתאם לסוגי העסקאות, ובהתאם יש לפעול.
למאמר המלא