מיסוי בינלאומי

משרדנו מספק ייעוץ ופתרונות מיסוי בנושאים המערבים היבטים בינלאומיים


 משרדינו מעניק בין היתר את השירותים הבאים :

 • קביעת תושבות לצרכי מס

 • תכנון מס בינלאומי, 

 • ייעוץ לגבי מבנה אחזקות של חברות בחו"ל, 

 • הקמת חברות במקלטי מס

 • מיסוי הכנסות שמקורן בחו"ל

 • מימון פעילויות

 • גילוי מרצון ביחס להכנסות, נכסים וחשבונות בנקים בחו"ל

 • מיסוי רווחי הון

 • פעילויות נדל"ן מניב בחו"ל

 • טיפול במסלולים ירוקים לצרכי מיסוי כגון הסדרת תושבות, תושב חוזר ותיק ועוד

 • השגת אישורים מקדמיים מרשויות המס בישראל בנוגע לפעילות של יחידים וחברות בחו"ל.