"תאונת מס ניתן למנוע. לפני כל עסקה, יש לבחון את היבטי המס"