המלצות

מלכיאל רחמים

סוכן פנסיוני

דן אורן

לקוח

אמיר דורון, עו"ד

עורך דין מקרקעין

אסתר שוקרון

לקוחה

מירה שלו

לקוחה

חגי

מנכ"ל הפקולטה לחקלאות